Najnowsze wpisy


paź 05 2011 Rynek usług windykacyjnych
Komentarze: 0

 

Powstaje pytanie o to, jak wygląda rynek usług windykacyjnych w Legnicy. W Legnicy jest wielu prawników, ale nie wszyscy się zajmują windykacją. Z kancelarii działających na rynku właściwe wydaje się wybranie kancelarii radcy prawnego, a to z tego powodu, że właśnie ci prawnicy specjalizują się najczęściej w prowadzeniu spraw o zapłatę. Legnicki prawnik będzie musiał najpierw skierować sprawę do sądu rejonowego albo sądu okręgowego, w zależności od tego jakiej wartości jest sprawa. W Legnicy sprawy o zapłatę (windykacyjne) rozpoznaje Sąd Rejonowy na ul. Kościuszki, jeżeli sprawa dotyczy osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej albo Sąd Rejonowy na ul. Złotoryjskiej, gdy sprawa dotyczy firm. Mogą się jednak zdarzyć przypadki, gdy naszą sprawę będzie prowadził Sąd Okręgowy w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej. Stanie się tak, gdy będziemy się procesować o większe pieniądze, np. 150 tys. 
To jak szybko zostanie nasza sprawa rozpoznana zależy między innymi od sądu. Ponieważ sprawy sądowe ciągną się niekiedy latami, bardzo ważne jest aby mieć zabezpieczone roszczenie. W przeciwnym razie przedłużający się proces sądowy może pozbawić nas w przyszłości naszych pieniędzy. Przeczytaj także artykuł: windykacja legnica
paź 05 2011 Windykacja wierzytelności
Komentarze: 0

 

Czy aby windykacja wierzytelności była skuteczna niezbędne jest skierowanie sprawy do sądu, złożenie pozwu? Niekoniecznie. Czasami wystarczą po prostu negocjacje z dłużnikiem. Pamiętać trzeba, że przecież dłużnik również może mieć przejściowe kłopoty w regulowaniu należności. Jeśli jednak jest tak w rzeczywistości i nie ma on złych intencji, wyrazi zgodę albo na nieuciążliwe zabezpieczenie należności na swoim majątku (np. hipoteka, zastaw rejestrowy) albo na podpisanie umowy, tzw. ugody, w której zobowiąże się do spłaty ratalnej albo odroczonej. Kwestią otwartą jest zapłata odsetek. To może zostać w różny sposób uregulowane, w zależności od woli stron.
 
Jeżeli dłużnik nie reguluje swojej należności, to należy pamiętać, że im dłuższy czas zwlekania z oddaniem sprawy prawnikowi do podjęcia czynności windykacyjnych tym mniejsze prawdopodobieństwo wyegzekwowania należności. Praktyka natomiast pokazuje, że wierzyciele często miesiącami, a nawet latami, oszukują się, że dłużnik w końcu spełni ich zobowiązanie. To tylko rozbisurmania dłużnika, który, gdy widzi że wierzyciela można omamić obietnicami późniejszej spłaty, po prostu nie płaci. Może to w skrajnych przypadkach doprowadzić do przedawnienia roszczenia. W innych może skończyć się bezskutecznością egzekucji prowadzonej przez komornika. Wierzyciel powinien zawsze pamiętać: dbanie o swoje należności wzbudza szacunek u kontrahenta. A ci u których nie wzbudza, niech idą do konkurencji. Bo chyba lepiej, żeby to konkurencja wystawiała faktury sprzedażowe, płaciła od nich podatki i nie otrzymywała zapłaty, a nie my.
paź 05 2011 Prawnik broni, prawnik radzi, prawnik nigdy...
Komentarze: 0

 

Prawnik czym jest, każdy wie. Prawnik reprezentuje w sądzie, prawnik doradza, prawnik pomaga, prawnik przeszkadza, gdy jest prawnikiem naszego przeciwnika. Na pytanie, czy można żyć bez pomocy prawnej, jaką świadczą prawnicy, odpowiedź musi być raczej negatywna. Szczególnie, jeśli ktoś prowadzi firmę, pomoc prawna jest zwyczajnie niezbędna. Przejawiać się to może w różnych sferach. Prawnik może być potrzebny w wielkim mieście, ale nawet w takim mieście jak Legnica prawnik może być pomocny.
 
Radca prawny to ktoś, kto ukończył studia prawnicze i aplikację radcowską. Jest przygotowany do tego, aby profesjonalnie świadczyć pomoc prawną zarówno firmom, jak i osobom fizycznym. Krótkiego omówienia wymaga zakres usług, jakich wykonania możemy oczekiwać od radców prawnych. Pierwsze skojarzenie to sprawy sądowe. Radca prawny może reprezentować nas przed sądem cywilnym, gospodarczym, sądem pracy, sądem rodzinnym, sądem karnym (z wyjątkiem obrony oskarżonych – tych może bronić wyłącznie adwokat). Te wymienione sądy dzielą się jeszcze na sąd rejonowy, sąd okręgowy, sąd apelacyjny. W takim mieście, jak Legnica są dwa sądy: sąd rejonowy i sąd okręgowy. Sąd apelacyjny znajduje się we Wrocławiu. Sprawy sądowe dla prawnika to jednak zaledwie wierzchołek góry lodowej. Prawnik legnica przygotowuje również teksty umów. Przygotowanie umowy polega na tym, że klient przekazuje prawnikowi to, jak ma zamiar umówić się ze swoim kontrahentem, następnie prawnik redaguje (spisuje, z zachowaniem zgodności z przepisami prawa) tekst umowy. Oczywiście na jej treść wpływ mogą mieć negocjacje między stronami zawierającymi umowę. Często zatem prawnik uczestniczy w negocjowaniu umowy. niezwykle istotną kwestią w tym momencie jest zabezpieczenie umowy tak, aby w przyszłości jej wykonanie, ewentualnie naprawienie szkody było możliwe i łatwiejsze. W przypadku, gdy obowiązkiem wynikającym z umowy jest zapłata pieniędzy, praca prawnika, przy braku zapłaty długu przez dłużnika, określana jest windykacją wierzytelności, czy też należności. Potocznie określa się to jako ściąganie długów. Aby windykacja była skuteczna, dłużnik posiadać musi jakiś majątek. Tutaj niezwykle istotna jest więc informacja na temat kontrahenta i wspomniane już zabezpieczenie wierzytelności. Ponieważ najczęściej w obrocie gospodarczym nie podpisuje się umów, dokumentem niezwykle istotnym jest faktura VAT. W chwili obecnej faktura VAT zgodnie z przepisami podatkowymi nie wymaga podpisania ani przez wystawcę, ani przez odbiorcę. Pamiętajmy jednak o tym, że faktura VAT to dokument księgowy, do celów rachunkowych i podatkowych. Z punktu widzenia prawa cywilnego dokument powinien być podpisany, przynajmniej przez wystawcę. Ale również podpis odbiorcy faktury nie stracił na znaczeniu. Jeżeli dłużnik  podpisze fakturę, wtedy gdy nie zapłaci będziemy mogli otrzymać w sądzie nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Na podstawie takiego nakazu możemy zwrócić się do komornika o zabezpieczenie wierzytelności. Jeżeli dłużnik ma majątek, zostanie on zajęty do końca procesu, co zagwarantuje nam wyegzekwowanie wierzytelności po ostatecznym uprawomocnieniu się nakazu.